Các bài viết cũ

Thủ tục kê khai thuế qua mạng

THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Trước khi làm thủ tục kê khai thuế qua mạng doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước sau:

 • Đăng ký chữ ký số : đăng ký sử dụng chữ ký số với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Đăng ký nộp hồ sơ khai báo thuế qua mạng: Nộp bản đăng ký cho cơ quan thuế (theo mẫu của cơ quan thuế)

Thủ tục kê khai thuế qua mạng được thực hiện theo quy trình sau:

1. Thủ tục khai báo thuế qua mạng trong đăng nhập lần đầu

 • Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống KKQM theo địa chỉ : kekhaithue.gdt.gov.vn
 • Sử dụng định danh và mật khẩu được cấp để đăng nhập và đổi lại mật khẩu mới
 • Thực hiện đăng ký loại tờ khai thuế nộp qua mạng, nhập kỳ bắt đầu nộp tờ khai qua mạng:
  • Tờ khai thuế Môn Bài
  • Tờ khai thuế GTGT
  • Tờ khai thuế TNDN

Nhận email thông báo của cơ quan xác nhận thông tin nộp hồ sơ khai báo thuế qua mạng Internet.

2. Hướng dẫn kê khai thuế: Khi kê khai thuế qua mạng cần chú ý

 • Người nộp thuế đăng ký chữ ký số với nhà cung cấp dịch vụ.
 • Người nộp thuế tải phần mềm iHTKK phiên bản 2.5.3 cài đặt theo hướng dẫn theo địa chỉ kekhaithue.gdt.gov.vn và thực hiện kê khai các tờ khai thuế trong hệ thông iHTKK
 • Đồng thời, nhằm mục đích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mới thành lập, Tổng cục thuế có hỗ trợ chức năng “Kê khai trực tuyến”. Doanh nghiệp có thể đăng nhập vào chức năng này để kê khai thuế Môn bài:
  • Đăng nhập vào chức năng “kê khai trực tuyến”
  • Khai các chỉ tiêu trên tờ khai
  • Hoàn thành kê khai, ký điện tử, gửi tờ khai đến cơ quan thuế.

Hệ thống tự động gửi thông báo xác nhận việc nộp tờ khai báo thuế qua mạng Internet.

Advertisements