Category Archives: Dịch vụ làm BCTC cuối năm

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ 500-1 triệu/tháng

Dịch vụ làm BCTC cuối năm

Vẽ cách lập báo cáo tài chính hợp nhất cho doanh nghiệp
Vẽ cách lập báo cáo tài chính hợp nhất cho doanh nghiệp
Hợp nhất kinh doanh đang là hình thức hợp tác được nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…

lựa chọn nhằm mở rộng quy mô, giảm đối thủ cạnh tranh, đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng thị trường.. trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

Khi đó, yêu cầu đặt ra đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty là phải có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo một tổng thể hợp nhất. Và hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất là kết quả của quy trình hợp nhất các báo cáo tài chính, là phương tiện hữu ích để cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan.

Hiện thời điểm chuẩn bị lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất 2009 (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) của các doanh nghiệp đã đến gần.

Nhằm giúp các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty của Việt Nam chủ động trong việc tổ chức công tác kế toán, thiết kế quy trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tuân thủ quy định theo các nguyên tắc kế toán và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam…, trong hai ngày 25 – 26/1/2010, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức khoá học “Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy chuẩn kế toán Việt Nam”.

Nội dung chính của khoá học gồm 4 chuyên đề:

Thiết lập hệ thống bảng biểu, sổ sách từ các cửa hàng, chi nhánh trực thuộc công ty và từ các công ty con để thu thập số liệu cần thiết cho việc loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong Công ty và trong tập đoàn như các giao dịch mua, bán hàng nội bộ, công nợ nội bộ…, đặc biệt là lãi, lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ công ty và nội bộ tập đoàn để lập tổng hợp báo cáo tài chính ở công ty và hợp nhất báo cáo tài chính ở công ty mẹ;

Hướng dẫn thực hiện đúng các bút toán điều chỉnh theo qui định hiện hành khi loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ trong công ty và trong tập đoàn;

Hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ở các tổng công ty có các công ty con là các công ty cổ phần được hình thành do chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước;

Các vấn đề khác liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Tham gia khoá học này, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS; qua đó có thể phòng ngừa sai phạm dễ mắc trong việc thiết lập Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tào chính; giảm thiểu tối đa chi phí do sai sót nghiệp vụ.

CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA CÔNG TY
GÓI 1:Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, BCTC

GÓI 2: Làm kế toán thuế trọn gói cho 1 năm tài chính
Kê khai và báo cáo thuế GTGT
– Kê khai và báo cáo thuế TNCN
– Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
– Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/huyện
– Tư vấn hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra
– Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
– Xây dựng và quản lý hệ thống sổ sách đúng theo chuẩn mực
– Lập báo cáo tài chính năm
– Quyết toán thuế TNCN
– Quyết toán thuế TNDN

GÓI 3: Thiết lập hệ thống quản lý kế toán cho DN

GÓI 4 : Tư vấn các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán, thuế TNCN, kê khai thuế TNCN thuế TNDN.

GÓI 5: Dịch vụ làm Báo cáo vay vốn Ngân hàng

GÓI 6: Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân

GÓI 7: Dịch vụ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp.
GÓI 8: Cung cấp nguồn nhân lực ngành kế toán cho doanh nghiệp

CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRỰC TIẾP KHI QUYẾT TOÁN THUẾ THỰC TẾ.
CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO QUY ĐỊNH NẾU LÀM SAI.

Vui lòng liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI
Chuyên đào tạo kế toán thực hành và dich vụ kế toán trọn gói cho mọi lại hình doanh nghiệp
Cơ sở 1: 322, Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 2: Tòa nhà No3 khu đô thị Dịch Vọng- Cầu Giấy – Hà Nội
Cơ sở 3: Tòa nhà P3 khu đô thị Việt Hưng- Long Biên – Hà Nội
Cở sở 4: Tòa nhà CT2 khu đô thị Văn Khê – Hà Đông- Hà Nội

Hotline: 0988.043.053 – 043700000
Email: ketoanhanoi.vn@gmail.com