Các bài viết cũ

Nguyên tắc khi định khoản kế toán

Nguyên tắc khi định khoản kế toán

Sau đây các bạn cần biết nguyên tắc định khoản kế toán khi làm bài tập                                    Hình 1.1: Nguyên tắc khi định khoản kế toán

– Phải xác định Tài khoản ghi Nợ trước Tài khoản ghi Có sau, không được gộp các định khoản giản đơn thành định khoản phức tạp vì sẽ khó cho công tác kiểm tra, đối chiếu mà phân tích rõ ràng của KT. Có thể tách định khoản phức tạp thành định khoản giản đơn.
*Định khoản giản đơn chỉ liên quan đến hai Tài khoản
VD: Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
Nợ TK 111
Có TK 112
*Định khoản phức tạp: Là định khoản có liên quan ít nhất đến ba Tài khoản
VD: Mua hàng về nhập kho có thuế VAT 10%
Nợ TK 156
Nợ TK 1331
Có TK 331
VD: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
Nợ TK 334
Có TK 3383 (BHXH) 6%
Có TK 3384 (BHYT) 1,5%
Có TK 3389 (BHTN) 1%

Các bạn phải tuân thủ nguyên tắc khi định khoản kế toán

Viết bởi: Đào tạo kế toán

Đăng ký khóa học báo cáo tài chính trên 100% chứng từ thực tế

Gọi ngay 0988 043 053

Website: ketoanhn.com