Category Archives: Hỏi đáp kế toán

Hỏi đáp kế toán thuế TNCN, TNDN, GTGT, kê khai thuế, quyết toán thuế, kế toán cần biết

Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai xé rời khỏi cuống

Xử lý trường hợp hóa đơn viết sai xé rời khỏi cuống 

Đây là trường hợp không phải ai học kế toán thuế cũng biết được và để xử lý trường hợp hóa đơn viết sai này trung tâm kế toán đào tạo Long biên chia ra thành 2 trường hợp sau

– TH 1: Trường hợp hóa đơn viết sai xé rời khỏi cuống nhưng chưa khai thuế

Với những hóa đơn đã xé rời khỏi quyển và giao cho người mua. Sau đó mới phát hiện viết sai như: sai tên, địa chỉ, mã số thuế hoăc ghi sai số lượng, đơn giá, giá thanh toán… thì:

Hai bên mua và bán phải lập biên bản Thu hồi hóa đơn ghi rõ nội dung sai, số ký hiệu, sêri, ngày… tháng… năm… của hóa đơn ghi sai, và được xuất thay bằng hóa đơn…, số…

Thu hồi đủ các liên của tờ hóa đơn sai sau đó gạch chéo và lưu trên quyển hóa đơn. Đồng thời bên bán phải lập hóa đơn mới đúng quy định giao cho khách hàng. Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày xuất hóa đơn mới.

Bên mua, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số hóa đơn hủy bỏ.

Kê Khai thuế: hai bên dùng hóa đơn xuất mới để kê khai vào bảng kê mua vào – bán ra như bình thương.

– TH 2: Trường hợp hóa đơn viết sai xé rời khỏi cuống và đã khai thuế

Hai bên lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

Trường hơp này không được hủy hóa đơn mà người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Qua bài học trên chắc hẳn bạn đã nhận được khả năng, trình độ, hạn chế của mình như thế nào trong quá trình làm kế toán. Mời bạn tham khảo khóa học kế toán thuế chuyên sâu do trung tâm đào tạo kế toán cầu giấy tổ chức giảng dạy cới giảng viên từ bên TỔNG CỤC THUẾ HÀ NỘI