Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bạn đang cần tìm bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

Các bạn đang theo học kế toán môn hành chính sự nghiệp chắc cũng đang cần mẫu bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Link download bài tập môn hành chính sự nghiệp cho các bạn đây: http://www.mediafire.com/view/?anob4jjhn3as3wn

About these ads

Posted on 06/09/2012, in Tài liệu kế toán and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Để lại phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: